Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

V roce 2009 pracovalo obecní zastupitelstvo ve stejném složení jako v roce 2008.

Ráda bych připomněla, co všechno se podařilo v tomto roce uskutečnit.

Byla zakoupena nová sekačka za 34.190,-Kč na udržování travnatých prostorů v obci. Díky panu Novákovi, který si tuto údržbu vzal na starost, se zlepšil vzhled kolem rybníka Pod Houskou. Bylo sem též zakoupeno 6 laviček po 1000,-Kč, a tak tento prostor sloužil po celý rok k odpočinku a relaxaci.

Co se týče dotací, získala obec z prostředků Libereckého kraje 100.000,-Kč na 2.etapu územního plánu z celkových nákladů 158.00,-Kč. Dále pak 137.586,-Kč z celkových nákladů 560.00,-Kč na vybudování čističky odpadních vod pro budovu obecního úřadu a hostince Pod Houskou.ČOV byla dána do zkušebního ročního provozu 2.9.2009.

Žádali jsme LK také o dotaci na opravu cesty na Beškov, ale ta nám nebyla přidělena. Je tedy jen zpracován projekt, který stál 11.769,-Kč, a pokusíme se o získání dotace v příštím roce.

V rámci svazku obcí LAG Podralsko jsme byli zařazeni do Projektu spolupráce a získali jsme 400.000,-Kč na opravu sálu, včetně oken, v budově OÚ. Projekt bude uskutečněn na jaře v roce 2010.

Z vlastních prostředků jsme nechali zrestaurovat dvoje dveře v budově OÚ za cenu 43.103,-Kč a udělat nový elektrický rozvaděč za cenu 19.400,-Kč.

V části obce Roveň jsme nechali prohloubit studnu, která již dávala malé množství vody, za cenu 47.041,-Kč. Tamtéž byla upravena cesta za cenu 41.242,-Kč.

Další obecní cesta, která vede k obecní studni na Blatcích, byla též upravena a označena kůly za cenu 27.846,-Kč.

Vodárna na Blatcích též potřebovala rekonstrukci, a tak i s pomocí sponzorského daru pí Karlovské 100.000,-Kč, jsme uskutečnili 1.etapu oprav vodárny za 176.266,-Kč. 2.etapa bude dokončena na jaře r.2010. Ve vodárně byly též vyměněny dveře za cenu 5.312,-Kč.

V ocenění historického majetku se pokračovalo a byl opět zaměřen za cenu 50.000,-Kč.

Byl dokončen projekt na vybudování turistické ubytovny v budově OÚ za cenu 44.500,-Kč.

Před dokončením je i projekt na prodloužení vodovodu Dolní Tubož, za který se zatím zaplatilo 39.270,-Kč.

Úspěšne byly zajištěny volby do EP, na které jsme získali dotaci 13.000,-Kč a zorganizována Mikulášská, na kterou jsme přispěli částkou 4.983,-Kč.

Na OÚ byl zaveden firmou Mikronet internet, který bude v r.2010 sloužit zdarma i veřejnosti.

V kauze restituce Klimeš se podařilo finančně vyrovnat s poškozenými majiteli nemovitostí, jen s panem a paní Pokornými ještě probíhá soudní řízení.

V příštích letech bychom rádi pokračovali v opravách místních komunikací a realizovali již připravené projekty. Vše závisí na výši dotací, které nám budou poskytnuty.

 

 

V Blatcích dne 21.1.2010 Mgr.Helena Laštovková

  starostka obce