Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 11/2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 20.12.2007

Přítomno všech 7 zastupitelů obce.

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání: p. Koubek, p. Novák

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) Program zasedání a zařazení dalších bodů: změna textu v usnesení.č.10 u bodu č.17, schválení vyplacení odměn za prosinec 07, zpráva účetní, informace o odpadech, přihláška do Sdružení místních samospráv v počtu hlasů 7 pro.

2) Žádost pana Jakla o pronájem předzahrádky ,a to jako bezplatný pronájem za údržbu pozemku v počtu hlasů 7 pro.

3) Zadání vypracování projektu turistické ubytovny v podkroví budovy OÚ panu Kotvaldovi v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

4) Protažení vodovodu do Dolní Tuboži za možnosti čerpání financí z dotací v počtu hlasů 7 pro.

5) Rozpočet na rok 2008 v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

6) Vstup do Sdružení místních samospráv (SMS) v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

7) Vyplacení odměn za prosinec 2007 na tomto zasedání v počtu hlasů 7 pro.

8) Návrh na zveřejnění zbývajících 4 neplatičů za odpady na vývěskách obce a na internetu v počtu hlasů 6 pro, zdržel se p. Studnička.

9) Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 1043/1 a 996/1 v k.ú. Houska v počtu hlasů 7 pro.

Zastupitelstvo obce informovalo o:

1) Podání žádosti o dotaci na opravu silnic.

2) Ukončení dohody o účetnictví s městem Mšeno.

3) Platnosti známek na odpady pro rok 2007 do 31.3.2007, poté budou vyváženy jen nádoby s platnou známkou pro rok 2008.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Výsledky rozboru vody, změnu odběrového místa.

2) Objednávku geometrických plánů obce.

3) Dokončení projektu na veřejné osvětlení na Housce.

4) Vyplacení odměny paní Wolfové za vypracování rozpočtu obce pro rok 2008.

5) Zprávu kontrolní komise o provedené kontrole a jejím výsledku.

6) Zprávu inventarizační komise a seznamu věcí k vyřazení.

7) Zakoupení automatického chlorátoru na Blatce v lednu 2008.

8) Změnu textu v usnesení č. 10/2007 u bodu č. 17 ve znění: „p. M. Rampouch předložil zastupitelstvu obce rozpočtové změny č. 4/2007, zastupitelé změnu rozpočtu schválili v počtu 6 pro“.

9) Zprávu účetní o zadávání obecního majetku do účetního programu, o nutnosti ocenit obecní pozemky a majetek v nebytových prostorách obce, o stále vedení v evidenci 2 již prodaných vodních nádržích.

Termín příštího zasedání: 24.1.2008 od 18.00 hod na obecním úřadě.

V Blatcích dne 20.12.2007

Mgr. Helena Laštovková                    Ing. Dagmar Čížkovská

Starostka obce                                    místostarostka obce