Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 6/2006

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 15.6.2006

 

Přítomno 6 členů zastupitelstva obce Blatce, nepřítomen 1 člen (p. Kašpar).

Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo následující usnesení:

 

1.                  Rozhodlo        

- v případě nepřítomnosti starosty M. Rampoucha bude zastupován u panem B. Koubkem

pro 5, proti 0, zdrž. 1, nepř. 1

- starosta i oba místostarostové vykonávají funkci jako neuvolnění

pro 5, proti 1, nepř. 1

- o výši odměn bude rozhodnuto na příštím zasedání

- usnesení č. 5 a 5/1 bude zasláno na KÚ v Liberci, FÚ v Doksech, Stavebnímu  pověřené obci a dalším smluvním osobám (budou též informování o adrese nového starosty M. Rampoucha, emailu a správném p.č. budovy OÚ – 79, ne 75, a PSČ 47201 Doksy)

- vyplatit bývalému starostovi p. Studničkovi 3měsíční odstupné dle finanční situace OÚ, nejpozději však do konce  tohoto volebního období          

pro 4, proti 1, zdrž. 1, nepř. 1

 

2.                  Souhlasilo       

- opravit b.č.9 v usnesení č.5/2006 takto: p. Studnička hlasoval proti, byl odvolán pro rozdílné názory s OZ, špatná evidence majetku se týká č. budovy OÚ Pod Houskou (správné je 79 a ne 75)

- aby prvotní účetnictví pro obec dělala pí Podvalová z Rovně

pro 6, proti 0, nepř. 1

 

3.                  Schválilo         

- úřední hodiny starosty OÚ Pod Houskou: Pá 18 – 20 hod

- inventarizační komise pro budovu hostince: M. Rampouch, B. Koubek, L. Rampouch, A. Studnička

- pokladnu s hotovostí min. 30.000,- Kč bude mít u sebe starosta obce p. M. Rampouch

- paní Studničková bude nadále spolupracovat s obcí dle pracovní smlouvy, kterou má uzavřenou

- kontrola zařízení hospody před předáním bue 18.6.2006 v 18 hod

 

4.                  Rozhodlo – trvat na výpovědi pí Krausové dle písemné výpovědi, kterou podepsala.                          pro 5, proti 1, nepř. 1

 

5.                  Rozhodlo – že pan Veselý na Blatcích nemůže napouštět bazén, který bude stavět, z místního vodovodního řádu.

 

                                                          

Miloš Rampouch

                                                           Starosta obce