Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 5/2007

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 17.5.2007

 

Přítomno 6 zastupitelů obce, nepřítomen p. Novák - omluven

1.                 Schválení programu zasedání a zařazení do bodu č.12) žádost pana Žežulky o odprodej pozemku. Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen. Návrh schválen.

2.                 Určení ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: p. Koubek a p. M.Rampouch.

3.                 Kontrola plnění usnesení č. 4/2007 ze dne 19.4.2007

4.                 Zprávy o činnosti od posledního zasedání. Pí Laštovková informovala o proběhlé kontrole hospodaření, o provedené údržbě studny na Housce, o nedodržovaném splátkovém kalendáři pí Krausovou a o řešení této záležitosti.

5.                 Informace o odpadech (platby občanů),  opraven hromosvod na budově OÚ a lávka ke komínu, realizace stavebních prací na čekárně pod vedením p. Nováka.

6.                 Pan M.Rampouch informoval o stavu obecních financí. P. Koubek odstraní polomy na obecním lesním porostu v k.ú. Tubož.

7.                 Informace o místním šetření s p. Čechem a p. Gardavským. Během šetření bylo dohodnuto, že p. Gardavský bude žádat o koupi parc.č. 1469/7 a p. Čech o parc.č. 5/2 a 1469/1.

8.                 Vyhlášení záměru prodeje parc.č. 1469/1, 1469/7 a 5/2. Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen. Návrh schválen.

9.                 P. Koubek informoval o proběhlé opravě cesty na Roveň, terén cesty byl srovnán a cesta byla zahrnuta  asfaltovou drtí.

10.             Pí Laštovková informovala o Grantovém fondu LK a dotaci Zpracování územních plánů. Společně s pověřenými pracovnicemi z LK bude připravena žádost obce Blatce o tuto dotaci.

11.             Záležitosti došlé po zveřejnění pozvánky: Obnova obecního majetku – obec podá žádost k Libereckému kraji při podzimním dělení financí. Žádost p. Žežulky o odprodej pozemku par.č. 12/1 – v sobotu 26.5. bude provedeno místní šetření. Informace o veřejném očkování psů a koček proti vzteklině, MVDr. Vácha – proběhne 26.5. od 9,00 hodin.

12.             Termín příštího zasedání: 14.6.2007 od 18,00 hodin.

 

 

 

 

 

V Blatcích dne 17.5.2007                                   Mgr. Helena Laštovková

                                                                         Starostka obce Blatce