Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 5/2006

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE BLATCE DNE 8.6.2006

 

Přítomno 6 členů zastupitelstva obce Blatce, nepřítomen 1 člen (p. Kašpar).

Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo následující usnesení:

 

1.                  Schválilo   - změnu zapisovatelky pro dnešní zasedání (pí Laštovková)

pro 5, proti 0, zdrž. 1

                                   - rozšíření programu, před bod č. 14 zařadit odvolání starosty

                                                           pro 5, proti 1, nepř. 1

 

2.                  Zkontrolovalo plnění usnesení č. 4 ze dne 4.5.2006

 

3.                  Vzalo na vědomí 

 

– poznámku pana Studničky, že oprava obecních cest se zatím odkládá kvůli finanční situaci obce, kontejnery na Housku budou umístěny co nejdřív a webové stránky obce jsou aktivovány

- zprávu místostarosty Koubka o stavu vodáren na Tuboži a Housce a o změnách v místní dopravě

- zprávu M. Rampoucha o jednání s p. Saskou, revizi komína v budově OÚ a ceně hromosvodu, který se  tam musí instalovat

- zprávu starosty o skartačním řízení, o záměru p. Šimonka koupit pozemek se studnou a platit hygienické rozbory vody, o posunutí dopravní cedule s názvem Konrádov, o kolaudaci novostavby rod.domku na Rovni, o průběhu a zajištění voleb v obci dne 2. a 3.6.2006, o kontrole hasících přístrojů a o stavu obecních financí.

 

4.                  Projednalo – žádost CHKO Kokořínsko o souhlas s vytvořením tůněk v k.ú. Houska.                             pro 6, proti 0, nepř. 1

 

5.                  Rozhodlo – že pan Veselý na Blatcích nemůže napouštět bazén, který bude stavět, z místního vodovodního řádu.

 

6.                  Vzalo na vědomí – oznámení LK o možnosti navýšení poplatků za dopravní obslužnost.

 

7.                  Projednalo – přípravu komunálních voleb. Do konce července stanovit počet členů zastupitelstva, sestavit petiční archy a do 20.6.2006 stanovit kontaktní osobu.

 

8.                  Projednalo – zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 a schválení závěrečného účtu. Hodnota majetku musí být zaevidována v inventární knize, zastupitelé musí být odměňováni, i když nejsou přítomni na zasedání. Byly zjištěny jen nezávažné chyby, které nemají negativní dopad na hospodaření obce.

-          zprávu o výsledku kontroly Státního okresního archivu ČL a odsouhlasení spisovného a skartačního řádu

-          zprávu o výsledku laboratorních zkoušek za rok 2005

-          zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu ČL o čerpání dotací na volby a lesy. Po předložení faktur nebylo uznáno vymalování volební místnosti, oprava a natření oken a obec musí vrátit cca 15.000,- Kč.

 

 

9.                  Rozhodlo – na návrh p. M. Rampoucha o odvolání starosty p. Arnošta Studničky z těchto důvodů: a) neshody OZ

b) předávání částečných nebo nepravdivých informací OZ

c) špatná evidence majetku

d) prosazování prodeje budovy OÚ proti vůli OZ

e) špatné hospodaření s majetkem

            pro 5, proti 0, nepř. 1

 

Pan Studnička bude písemně vyzván, kdy je povinen předat veškeré doklady a majetek související s výkonem jeho bývalé funkce.

 

 

 

 

                                                           Bohumil Koubek

                                                           Místostarosta obce