Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ č. 1/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 2.3.2006

Zastupitelstvo obce Blatce na svém zasedání přijalo následující usnesení:

1. SCHVÁLILO předložený a doplněný program zasedání zastupitelstva č. 1/2006

2. ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 12/2005 ze dne 8.12.2005

3. VZALO NA VĚDOMÍ - zprávu kontrolního výboru (těžba lesa)

- zprávu místostarosty (údržba vodáren)

- zprávy starosty (ptačí chřipka, provozní řád, zdroje pitné vody hostinec, smlouva o dopravní obslužnosti, smlouva o poskytování služeb účetnictví s OÚ Okna, finanční vypořádání dotací, žádost dopravce o vydání licence, vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, vliv konceptu ÚZ plánu kraje Liberec na lokality „NATURA 2000“, správní odbor-náklady na řízení o přestupcích, firma REMONDIS-přehled odvozu separ. odpadů za r. 2005, příprava na volby do PS PČR, hlášení pro ČSÚ, stanovisko včelstev, právo podat odvolání, grantový program-předáno později p.Laštovkové

4. PROJEDNALO žádost p. Podvalové o zpevnění příjezdové obecní cesty na Rovni, která slouží jako přístupová k její nemovitosti a ROZHODLO dodat 10 tun vhodného štěrku

pro 7, proti 0, zdrž. 0

5. PROJEDNALO žádost Mysliv. sdružení o zřízení pořádku ve věci volně toulajících se psů a přijalo příslušná opatření

6. PROJEDNALO žádost pana Poláčka (Houska) o příspěvek na zimní údržbu cesty na horní Housce a ROZHODLO uhradit částku 3.000,- Kč po zdanění

pro 7, proti 0, zdrž. 0

7. PROJEDNALO žádost pana Vrby o štěrk na zpevnění obecní cesty k jeho nemovitosti a ROZHODLO dodat 5 tun vhodného štěrku

pro 7, proti 0, zdrž. 0

8. PROJEDNALO žádost manželů Gardavských o odkoupení obecní budovy pod Houskou

č. 75 – NÁVRH STAROSTY na vyhlášení prodeje

pro 1, proti 6, zdrž. 0

9. ROZHODLO o úhradě nákladů za vodu 2005 – Blatce 12 Kč za m3 plus stálé platby 341,- Kč každý odběratel, Tubož 31 Kč za m3 plus stálé platby 725,- Kč každý odběratel, Hostinec pod Houskou doplatit za odběr vody 20.209,50 Kč – manželé Antošovi doplatit 845,50 Kč

pro 7, proti 0, zdrž. 0

10. ROZHODLO o úhradě za komunální odpad za rok 2005 ( náklady 95.508,- Kč ) stanovený poplatek vybíraný v roce 2006 bude 450,- Kč na jednu nemovitost

pro 7, proti 0, zdrž. 0

11. ROZHODLO o uzavření prostoru velkokapacitního kontejneru na Blatcích od 1.4.2006 do odvolání (provozní doba pro ukládání odpadu bude zveřejněna)

pro 7, proti 0, zdrž. 0

12. VZALO NA VĚDOMÍ těžbu dřeva – příjem 300.000,- Kč, předpokládané výdaje 105.000,- Kč

13. ODSOHLASILO návrh rozpočtu na rok 2006 jako vyrovnaný příjmy i výdaje 1.129.895,- Kč

pro 7, proti 0, zdrž. 0

14. SCHVÁLILO návrh starosty na výši odměn za leden a únor 2006

pro 7, proti 0, zdrž. 0

Arnošt Studnička starosta obce

Bohumil Koubek místostarosta