Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce

Termín konání: čtvrtek  19.1. 2009  od 18.hod.

Místo konání: Obecní úřad Blatce Houska 79

PROGRAM:

1. Zahájení.

2. Schválení programu zasedání.

3. Ustanovení ověřovatelů zápisu.

4. Kontrola plnění usnesení ze dne 22.1.2009.

5. Zprávy starostky, místostarostů a předsedů výborů o jejich činnosti od posledního zasedání.

6. Schválení platnosti nové výše odměn pro zastupitele.  

7. Projednání žádosti o prominutí poplatků za odpady objektu Blatce č.39.                    

8. Schválení prodeje p.č. 1269/2 v k.ú. Tubož – 38m2.

9. Schválení podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje a vypracování projektu firmou SaM  na opravu místní komunikace na Beškově.

10. Informace o projektu  - Prodloužení vodovodu na Dolní Tubož a ÚP.

11. Zpráva kontrolní komise o místním šetření na Tuboži.

12. Projednání vodovodní přípojky a  závazného stanoviska  k vydání rozhodnutí o umístění stavby na p.č. 5/1 a 6/2 v k.ú. Blatce.      

13.Zprávy došlé po uveřejnění pozvánky.

14. Diskuze.

15. Závěr.

                        

                                                 Helena Laštovková

                                                  starostka obce