Jdi na obsah Jdi na menu
 


    
Obecní úřad Blatce
    
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2010
    
předložený zastupitelstvu ke schválení  dne 17.12.2009
    
vypracován pí.Kateřinou Wolfovou, po konzultaci s paní starostkou Mgr. H.Laštovkovou, 1.místostarostou p.Rampouchem  
(návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu                                                       a údajů z rozpisu státního rozpočtu)
    
Příjmy   
   rozpis položky§ celkem
     
§položka  
 1111Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 200 000
 1112Daň z příjmů fyzických osob ze SVč. 15 000
 1113Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos 30 000
 1121Daň z příjmů právnických osob  298 400
 1122Daň z příjmu právnických osob za obce-daň přiz.obce 30 000
 1211DPH 513 290
 1337Komunální odpad 120 000
 1345Poplatek za ubytovací kapacity 1 500
 1361Správní poplatky - přihlášení k trv.pobytu 400
 1511Daň z nemovitostí 500 000
 4112Neinvestiční přijaté dotace se SR 75 000
 4222Invest.přijaté transf. - Územní plán II. 100 000
1039Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 000
2310Pitná voda 98 000
3399Přijaté neinvestičtní dary (smlouva s AVE) 10 000
3639Komunální služby a územní rozvoj (pronáj.pozem+tel.budka) 8 160
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů (Asekol) 850
3722Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej pytlů) 400
3725Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM) 10 000
6171Činnost místní zprávy (nájem OÚ, prodej pozemků) 93 000
6310Příjmy z úroků 5 000
     
 Celkem příjmy 2 110 000
     
     
Financování  
     
 položka  
 8115Změna stavu krátkod.prostředků (splátka SaM a.s.) 48 730
     
Výdaje   
   rozpis položky§ celkem
§    
1039Ostatní záležitosti lesního hospodářství - vyžínání, zaměření80 000
2212Pozemní komunikace materiál, opravy 259 815
2221Provoz veřejné silniční dopravy - neinvest.dotace kraji - autobusy7 500
2310Pitná voda  DDHM, elektrika, rozbory, opravy 288 500
2321Odvádění a čištění odpadních vod ČOV OÚ 5 000
3113Základní školy žáci 60 000
3319Ostatní záležitosti kultury - kronika obce 5 885
3399Ostatní záležitosti kultury  Mikuláš, věcné dary 8 000
3631Veřejné osvětlení -  elektrika, opravy 160 000
3635Územní plán - fáze II. 158 000
3639Komunální služby a územní rozvoj  sníh Beškov 3 000
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů - TKO 1 000
3722Sběr a svoz komunálních odpadů - AVE+splátka 10.tis., pytle141 000
3723Sběr a svoz ostatních odpadů (velké kontejnery) 15 000
3725Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (AVE) 20 000
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  11 000
5512Požární ochrana -příspěv.pro MěÚ Doksy, DDMH, kontrola has.přístr.6 000
6112Zastupitelstva obcí  385 000
6171Činnost místní správy - pošta,elektr.,telef.,opravy, DDHM,knihy,cest. atd.462 800
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky 2 500
6399Platby daní a popl.státnímu rozp. - daň přiznání obce 30 000
     
 Celkem výdaje 2 110 000
     
     
Financování  
     
 položka  
 8124Uhrazené splátky dlouh.úvěry: splátka SaM a.s. 48 730
     
     
     
Rozpočet je schválen jako vyrovnaný s tím, že splátky úvěrů v celkové výši 48.730,-Kč budou kryty přebytkem hospodaření minulých let.