Jdi na obsah Jdi na menu
 


    
  

Obecní úřad Blatce

 
 

 

Návrh rozpočtu na rok 2008

 

 

 

vypracován p.Milošem Rampouchem a pí.Kateřinou Wolfovou  

 

 

 

(návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a údajů z rozpisu státního rozpočtu)

 

 

 

zastupitelstvem schválen dne 20.12.2007

 
Příjmy  
    
 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin.120 000
 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVč.25 000
 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos4 000
 1121 Daň z příjmů právnických osob 85 000
 1211 DPH110 000
 1337 Komunální odpad100 000
 1345 Poplatek za ubytovací kapacity500
 1361 Správní poplatky - přihlášení k trv.pobytu100
 1511 Daň z nemovitostí320 000
 4112 Neinvestiční přijaté dotace se SR6 958
2212 Silnice 
 5171 Opravy a udržování (smlouva s Ave "půjčka")10 000
2310 Pitná voda 
 2111 Příjmy  z poskytování služeb a výrobků80 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 
 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - pronájem Konrádov660
 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - telefonní budka O27 500
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 
 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Eko-kom a.s.17 000
6171 Činnost místní zprávy 
 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - hospoda OÚ36 000
 2141 Příjmy z úroků1 000
    
 Celkem příjmy923 718
    
Výdaje  
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 
 5169  Nákup ostatních služeb - zaměření lesa60 000
2212  Silnice 
 5169 Nákup ostatních služeb20 000
 5171 Opravy a udržování (smlouva s Ave "půjčka")75 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 
 5323  Neinvestiční dotace krajům - autobus6 000
2310 Pitná voda 
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda p.Koubek7 080
 5154 Elektrická energie25 000
 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory vody27 000
 5171 Opravy a udržování20 920
3113  Základní školy 
 5321  Neinvestiční dotace obcím - žáci35 000
3319 Ostatní záležitosti kultury  
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda pí.Horová/kronika5 885
3399  Ostatní záležitosti kultury 
 5194 Věcné dary - Mikulášská, jubilanti6 000
3631 Veřejné osvětlení 
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda p.Kužela600
 5154 Elektrická energie55 000
 5171 Opravy a udržování10 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 
 5169 Nákup ostatních služeb - sníh Beškov1 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda p.Mečíř5 000
 5139 Nákup materiálu7 000
 5169 Nákup ostatních služeb (+ velké kontejnery, nebezp.odpad)121 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda p.L.Rampouch/příkopy2 360
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 
 5321 Neinvestiční dotace obcím - MěÚ Doksy5 000
6112 Zastupitelstva obcí 
 5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů140 460
 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - mobilní  tel.starostka6 000
6171 Činnost místní správy 
 5021 Ostatní osobní výdaje - dohoda pí.Wolfová účetnictví43 800
 5031 Povinné pojistné - OSSZ9 000
 5032 Povinné pojistné - zdravotní pojištovna2 600
 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk1 000
 5139 Nákup materiálu 9 000
 5154 Elektrická energie10 000
 5161 Služby pošt2 000
 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací14 400
 5163 Služby peněžních ústavů (+ pojistka OÚ)33 000
 5169 Nákup ostatních služeb10 613
 5171 Opravy a udržování10 000
 5321 Neinvestiční transfery obcím (přestupková komise Doksy)1 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
 5141 Úroky vlastní15 000
 5144 Poplatky dluhové služby1 000
6409 Ostatní činnosti j.n. 
 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. prostř. přij. prostř. - (půjčka  ČS, a.s.)120 000
    
 Celkem výdaje923 718