Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Blatce

Houska 79, 472 01 Doksy

Tel: 487 876 268, e-mail: blatce@email.cz

 

 

 

Vážení občané,

            rádi bychom Vás informovali o některých skutečnostech, které se změnily nebo chystají v obci Blatce.

            K 1.1.2007 vešla v platnost vyhláška o odpadech, s jejímž zněním se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo ve vývěskách obce. Pro Vás to znamená, že od letošního roku budete platit předem a to 250,- Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt (děti do 15 let jsou z platby osvobozeny) a 500,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, nacházející se na území naší obce.

Poplatek za komunální odpad je splatný vždy do 30.6. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadu Blatce ve dnech Pá od 18,00 – 20,00 hod nebo na účet obce Blatce č. 0900973369/0800.

V případě, že uvedené platby nebudou uhrazeny v tomto termínu, budou částky vymáhány v souladu s platnými zákony o vymáhání pohledávek se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Upozorňuji Vás, že v letošním  roce dochází k narovnání plateb, což znamená, že v r. 2007 zaplatíte i částku 450,- Kč za rok 2006. Dohodu o zajišťování odpadů za toto období podepíšete na obecním úřadu.

            Poplatek za odběr vody za rok 2006 bude osobně vybírán při odečtu vodoměrů členem zastupitelstva. Zároveň s Vámi sepíše smlouvu na odběr vody v roce 2007, kde bude i stanovena peněžní částka za 1 m³.

PRO OBYVATELE HOUSKY zařazuji upozornění, že 6.4.2007 v 18 hod se uskuteční na obecním úřadu Pod Houskou schůzka s p. Šimonkem a zastupiteli obce. Zde by měla být projednána dohoda o budoucím majiteli studny na Housce.

            Ještě bychom Vás rádi informovali o tom, že se bude stavět nová čekárna na zastávce Pod Houskou, která by měla zároveň sloužit  jako informační centrum obce. Rádi bychom, aby podezdívka této stavby byla vybudována ze štuků, a proto se na Vás obracíme s prosbou, aby každý obyvatel obce Blatce přispěl JEDNÍM ŠTUKEM na tuto stavbu a tak pomohl obci s vystavěním stylové a účelné čekárny.

            Na závěr bychom Vám rádi ještě sdělili, že v současné době má obec Blatce 80 trvale bydlících obyvatel, což je velmi malý počet na tak velké území, a pro obec to znamená, že dostává velmi malé státní dotace. V případě, že by se tato situace změnila a dosáhli jsme počtu obyvatel 100 a více, státní dotace by byly značně větší a mohli bychom investovat více peněz na zvelebení naší obce.

Obracíme se tedy na majitele rekreačních objektů, které se nacházejí na našem území, aby uvážili, zda alespoň jeden člen domácnosti by se nemohl trvale přihlásit a tím pomoci obci, kde rádi trávíte svůj volný čas. Upozorňuji, že tak ušetříte 250,- Kč za poplatky za odpad a zároveň za poplatky za psa, pokud ho máte.

            Na závěr bychom Vám rádi popřáli hodně spokojenosti ve Vašem životě a věříme, že pochopíte všechny důvody, které nás vedly k provedeným změnám.

 

V Blatcích dne 26.2.2007                                                           Helena Laštovková

                                                                                                   Starostka obce