Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program rozvoje obce Blatce

1. Úvod
Zpracovatel Programu rozvoje obce Blatce dle požadavku zadavatele vytvořil jednoduchý a srozumitelný materiál, který bude představovat koncepční materiál pro budoucí zásadní rozhodnutí, prováděná na úrovni vedení obce v příštích letech. Z toho důvodu se analytická část omezuje jen na údaje, které jsou z hlediska záměru podstatné.


Při vytváření tohoto materiálu zpracovatel od počátku sledoval základní myšlenku vytvořit takový dokument, který bude přínosný z hlediska:
· zastupitelstva obce při vytváření dalších projektů a záměrů tak, aby všechny sledovaly jeden společný základní cíl
· trvalých obyvatel pro povědomí o všech možnostech, které se v obci nacházejí
· zájemců o přistěhování nebo nahlášení k trvalému pobytu pro zjištění základních informací o obci
· zájemců o podnikání jako pomoc při rozhodování


Z těchto důvodů se jedná o dokument doplněný nejen řadou tabulek a grafů, ale také
fotografií a informacemi.


V zásadě je dokument Program rozvoje obce Blatce rozdělen do dvou základních částí:
1. Část popisná (analytická), ve které jsou shromážděné statistické i textové údaje z oblasti geografie, demografie, infrastruktury, hospodářství, historie apod.
2. Část strategická, ve které jsou stanoveny priority rozvoje Blatců a opatření k jejich realizaci včetně popisu silných a slabých stránek, seznam opatření k realizaci priorit dalšího rozvoje Blatců, roztříděný z hlediska příslušnosti k prioritě.

2. Základní charakteristika obce